Ny tävling! Gör bilder till barnens egen lag. Var med i vår julkalender! Vinn 500 kronor till klassen. Tävlingstid: 24 oktober – 24 november.Visa barnens rättigheter

Tävlingstid: Den 24 oktober – 24 november

 

Barnkonventionen blir snart svensk lag. Hjälp till att sprida kännedom om innehållet i barnkonventionens 54 artiklar. Vilka artiklar tycker du är viktiga? Vad vill du att människor ska tänka på i lagen om barns rättigheter?

 

Gör bilder om barnens rättigheter som vi kan visa i MiniBladets julkalender. Berätta något om din bild och vilken artikel i barnkonventionen som du har valt.

 

Senast 24 november ska bild och text vara inskickat. Vi publicerar utvalda bidrag i julkalendern på minibladet.se samt i våra medverkande dagstidningar.

 

Exempel

Barnkonventionens artikel 16 står: Du har rätt till att skyddas från fitt privatliv. Artikeln står bredvid en stängd dörr.

Artikel nr 16
Du har rätt att skyddas från intrång i ditt privatliv.

Man måste få vara ifred ibland utan att någon lägger sig i vad man gör.

 

ExempelTvå barn gungar i en stor gunga och ser glada ut

Artikel nr 31
Du har rätt till fritid, lek och vila.

Som att vara ute i naturen och bara va´, eller leka tillsammans med andra barn. Det känner jag att jag behöver.

 

 

Barnkonventionen innehåller alla de rättigheter som barn har. Alla barn i hela världen är är lika mycket värda och har samma rättigheter.

En konvention är en överenskommelse mellan olika länder. En bestämmelse i en konvention kallas för artikel. De flesta länderna i världen har skrivit under Barnkonventionen.

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter. Det är också mycket viktigt att du hjälper till att sprida information om Barnkonventionen så att alla barn känner till sina rättigheter.

(Ur Barnkonventionsgruppens häfte ”Mina Rättigheter” (1992))

 

Gör så här:

Välj artikel
Välj en artikel i barnkonventionen som du tycker är viktig.

Gör en bild
Måla eller fotografera en bild som passar till den artikel du valt.

Förklara din bild
Förklara vad den valda artikeln i barnkonventionen handlar om och vad den betyder för dig. Varför har du valt den artikeln?

Skicka in
Skicka in bild och text till MiniBladet.

Uttagning
De 24 bästa bilderna publiceras i MiniBladets julkalender. Juryn väljer ut 8 vinnande bidrag. Deltar du i skolan är det ni som klass som får vinsten. Klassen kan skicka in flera bidrag. Skolklasser eller fritidsgrupper vinner en värdecheck på vardera 500 kronor. Biobiljetter till privata vinnare.

 

Tävlingsvillkor

Detta tittar juryn på:

– Koppling mellan bild och vald artikel

– Utförande

– Förklaring till vad artikeln betyder för dig

Bilden ska visa hur du tänker och reagerar på något som står i barnkonventionen. Något som du tycker är viktigt. Tänk gärna på hur andra barn har det och hur barnkonventionen kan göra deras situation bättre. Få gärna idéer från något du har läst eller sett.

Du måste själv ha skapat bilden eller tagit fotografiet och skrivit den förklarande texten. Det kan hända att vi gör några mindre ändringar i din text för att den ska passa på vår sida. Text och bild kan även komma att publiceras i samarbetande dagstidningar.

Juryn består av representanter från MiniBladets redaktion. Juryns beslut går inte att överklaga.

 

Till läraren och fritidspedagogen:

Lärarhandledning

Veckans fördjupning om Barnkonventionen

Barnversion av Barnkonventionen

 

Koppling till läroplanerna

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

(Centralt innehåll samhällskunskap/religionskunskap årskurs 1-3)

 

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter

i enlighet med barnkonventionen.
(Centralt innehåll samhällskunskap årskurs 4-6)

 

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

(Centralt innehåll i läroplanen för fritidshemmet)