Förslag till arbetsgång, Reporterskolan Filma del 2

 

Detta är innehållet i Reporterskolan Filma del 2:

 

Del 2: Intervjun

 

1a.Förbered intervjun

1b.Förbered intervjun

2 Intervjua i rätt miljö

3. Filma aktiviteten

4. Spela in prator (reporterns kommentarer före och efter intervjun)

 

1 a. Förbered intervjun

I Reporterskolan Filma del 2 är det dags att förbereda intervjun och börja filma. Börja med en runda i klassrummet. Vet alla vem de vill intervjua? Vet de hur de vill vinkla filmreporteget, det vill säga vad de vill fokusera på?

 

Inled förberedelserna med att lyssna på vår minireporter Isak Kjærgaard. Han berättar vad som behövs för att göra ett filmreportage.

 

Något av det Isak tar upp är att frågor måste förberedas innan de kan ge sig ut och intervjua.

 

Gör gärna övningarna:

  • Använd frågeorden
  • Följdfrågor
  • Öppna frågor
  • Intervjun

under fliken Skriva del 2.

 

1 b. Förbered intervjun

Eleverna förbereder intervjun genom att skriva ner frågor. De ska också fundera över följdfrågor.

  1. Exempel på frågor som Isak hade skrivit ner till Alma.
  2. Lyssna på filmen igen. Vilka andra frågor ställer Isak till Alma? Ställer han några följdfrågor?

Här är frågorna han ställer:

Är det där en BMX-cykel?

Vad är det som är så speciellt med den?

Varför började du på BMX racing?

Vad är det som är så kul med BMX racing?

Berätta hur det går till.

Behöver man många grejer?

Känns det farligt?

 

  1. Intervjua i rätt miljö

När frågorna är förberedda är det dags att tänka på var intervjun ska genomföras. Val av plats är viktig. Resonera med eleverna varför det är viktigt och hur ett filmat reportage skiljer sig från ett skrivet.

 

Vad gäller artikeln: rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext ska bilda en enhet. Om rubriken säger något annat än det som står i texten fungerar det inte. Och om bilden visar något annat än det som står i texten fungerar det inte heller. Alltså ska bilden visa vad artikeln handlar om.

 

Vad gäller filmreportaget: platsen syns i bakgrunden när reportern talar och när reportern intervjuar. Dessutom kanske platsen filmas för sig själv. Filmaren kanske till och med zoomar in på detaljer. Valet av miljö är därför mycket viktigt för filmreportaget. Platsen syns hela tiden och måste stämma överens med det som sägs och det som det handlar om. Det fungerar exempelvis inte att stå i en skolkorridor och säga: “Här står jag med Anja som spelar fotboll”. Skolkorridoren har ju ingenting med fotboll att göra.

 

Gör övningen ”Vilken bild passar inte?” på LÄTT och “Vilken bild passar bäst? på MEDEL.

Övningen  – LÄTT

Övningen  – MEDEL

 

 

Sedan får eleverna fundera över lämpliga miljöer och platser för sina intervjuer.

 

  1. Filma aktiviteten

Eftersom intervjun ska genomföras på rätt plats är den troligtvis svårt att genomföra på skoltid. Därför är det bra om eleverna kan få hjälp att filma på fritiden. Eleverna kan hjälpa varandra att filma eller ta hjälp av någon vuxen i deras närhet.

 

Innan de ger sig av ska eleverna fundera på om någonting mer än intervjun ska spelas in på samma plats. Var ska de göra en inspelning där intervjupersonen utövar aktiviteten? En så kallad action-inspelning. Jämför med scenen där Alma cyklar på sin BMX cykel i Isaks reportage.

 

Även prator (som nästa övning handlar om) passar bäst att spela in på plats. Men det kan vara svårt att spela in prator innan man är klar med intervju och action-inspelning.

 

  1. Spela in prator (reporterns kommentarer före och efter intervjun)

När eleverna har spelat in en intervju och en action-inspelning är det dags att spela in prator. Prator är reporterns eget prat i början och i slutet av filmen.

Be eleverna fundera över vad de ska säga. Kolla på vår minireporter Isak för inspiration.

Vad säger Isak?

 

Isak har två prator.

 

Prata 1

– Hej Allihopa! Jag heter Isak och jag är Minireporter. Idag ska jag träffa Alma McShane som är 9 år och går på MBX. Häng på!

 

Prata 2

– Nej, men Bmx det var faktiskt ganska kul. Ni kanske borde prova det. Isak K för MiniBladets Reporterskola. Hej!

 

Eleverna behöver inte hitta på något eget att säga. De kan du använda Isaks manus och bara byta ut de understrukna orden.

Eleverna bör öva sig på vad de ska säga innan de spelar in. Det gäller att minnas vad som ska sägas och att hitta ett bra röstläge. Betona att det är viktigt att prata lagom långsamt.

 

Filma Del 3 handlar om att klippa ihop filmen.

Tillbaka till Reporterskolan >