En hand på ett tangentbord med svarta knappar.

Lärarhandledning – Insändare

Vad är typiskt för en insändare?

 

De flesta dagstidningar tillhandahåller en insändarsida för sina läsare. Ämne och form i en insändare kan variera. Den kan vara en kort kommentar eller en uppmaning till andra läsare eller till redaktionen. Till exempel “Tack redaktionen för en intressant bokrecension i förra veckans tidning …”

 

Insändaren kan också vara lite mer avancerad, i form av ett debattinlägg eller bara åsiktsbaserad. Även denna tillägnas redaktionen, allmänheten eller kanske en annan specifik läsare. Till exempel “Gårdagens läsare klagade på att hundägare inte plockar upp hundbajset, jag håller inte med! …”

 

Det bästa med denna textgenre är att det är fritt fram att välja ämne själv efter vad som känns angeläget för den som skriver. Det är själva grunden i insändaren.

 

Den form av insändare som vi väljer att gå igenom här är den åsiktsbaserade insändaren, det så kallade debattinlägget. Den innehåller läsarnas åsikter i en specifik fråga som de resonerar fram en lösning på.

 

 

Förberedelse

 

Dina elever ska hitta lämpligt innehåll för den insändare de ska skriva. Ta fram insändarsidorna i dagstidningar. Vad skriver läsarna om där? Vilka insändare tycker eleverna har ett, för dem, intressant eller viktigt innehåll? Håller de med skribenterna?

 

Låt eleverna lista bra innehåll för insändare. Fyll på med så många ämnen, problem och frågor de kan komma på.

 

Eleverna väljer ut ett insändarämne att arbeta vidare med, antingen i grupp, i par eller i enskilt arbete. Därefter börjar informationssökningen. De ska läsa på om problemets bakgrundsfakta, konsekvenser, och hitta olika perspektiv på frågan.

 

Låt eleverna läsa andra insändare i den fråga de valt. Vad finns det för olika åsikter inom frågan? Vilka argument lyfts i de olika insändarna? Vad har sagts och skrivits om problemet redan?

 

 

Övning – Skriva insändare

 

  1. Eleven ska presentera ämnet och problemet

Mottagaren ska förstå vilken funktion insändaren fyller. Varför är valt ämne viktigt för eleven? Vad är problemet? Det är viktigt att tänka på att den som ska läsa insändaren kanske inte har samma förkunskaper som insändarförfattaren. Ge kortfattat den bakgrundsfakta som behövs för att förstå problemet.

 

  1. Eleven ska formulera sina åsikter

Vad tycker du i frågan? Varför blir du känslomässigt engagerad? Det är viktigt att reda ut för sig själv vad man känner och varför man känner som man gör. Om de inte själva har problemet klart för sig, kommer läsarna inte heller att förstå. Låt eleverna förklara muntligt för varandra innan de skriver.

 

  1. Eleven ska sammanfatta sina tydligaste argument

Målet med insändaren är att övertyga andra läsare om sina åsikter, och att få dem att förstå. Låt eleverna välja ut sina bästa argument och gärna också bemöta de starkaste motargumenten i frågan. Trötta inte ut läsaren med en allt för lång uppräkning av argument.

 

  1. Ge förslag till lösning på problemet

Slutklämmen på insändaren är förslag på lösning. Hur tycker eleven att det nämnda problemet ska lösas?

 

 

Repetition

 

Eleverna har skapat sig tydliga argument och problemlösningar på papper. Men kan de debattera sina argument muntligt? Låt eleverna presentera sina ämnen för klasskamraterna. Dessa får ställa frågor och motargument som eleven ska försöka svara på. Men att tycka något som andra inte håller med om kan vara känsligt, det är därför viktigt att skapa en tillåtande attityd och att ständigt ha en trevlig samtalston i klassrummet.

 

Ladda ner elevens övningsblad.