Rubrik: Berättar kort vad artikeln handlar om.

Bild: Visar vad eller vem det handlar om.

Bildtext: Beskriver bilden.

Ingress: Berättar vad artikeln handlar om.

Brödtext: Själva texten.