Vilken rubrik nedan tycker du passar bäst till texten? Klicka på rubriken.

 1. Elton går på händer

  Nej, tyvärr!

  Jovisst, Elton går också på händer. Men det är inte det viktigaste i artikeln.

 2. Kan en farfar gå på händer?

  Nej, tyvärr!

  Undvik frågetecken i rubriker. Dessutom diskuterar artikeln inte om en farfar kan gå på händer eller inte.

 3. Farfar har alltid gått på händer

  Nej, tyvärr!

  Rubriken är bra men är inte skriven i presens (nutid).

 4. Farfar kraschar vas

  Nej, tyvärr!

  Denna rubrik berättar inte vad artikeln i huvudsak handlar om.

 5. Farfar går på händer

  Ja!

  Farfar går på händer är den rubrik vi har valt.

  • Den är ganska kort.

  • Den väcker nyfikenhet.

  • Den berättar vad artikeln handlar om.

  • Den pekar på det viktigaste (en farfar går på händer).

  • Rubriken är skriven i presens (nutid).

 6. Eltons farfar går på händer varje morgon

  Nej, tyvärr!

  En rubrik ska vara kort. Annars får den inte plats på sidan. En lång rubrik är heller inte lika lättläst och lockar därmed inte lika mycket till fortsatt läsning.