Cyberattacker mot skolor har ökat

Inflation och cyberattacker. Det är två faktorer som påverkar barn år 2022 enligt FN-organet Unicef. Samtidigt påverkas barn runt om i världen fortsatt av covid-19.


Ungefär två år efter att pandemin tog sitt grepp om världen konstaterar Unicef i en rapport att barnfattigdomen har ökat rekordartat. Samtidigt har skolgången avbrutits för många barn och det kommer ta tid att återvända till läget innan pandemin.


Inflationen är en annan faktor. Den drabbar barn när priserna på bland annat energi och mat blir svårare för många familjer att betala i takt med att inflationen ökar. 


Cyberattacker påverkar också barn i världen. De senaste åren har antalet cyberattacker ökat och de utförs av flera olika aktörer, som aktivister och olika länders underrättelsetjänster.


Cyberattacker mot skolor och utbildning har också ökat. I Europa har sådana attacker ökat med 25 procent sedan pandemin började.


Unicef pekar även ut bland annat klimatkrisen och konflikter som faktorer som påverkar barns liv år 2022.
Men rapporten bjuder även på ljusglimtar, bland annat för ungas demokratiska deltagande. Vid årsskiftet sänkte Malaysia åldersgränsen från 21 till 18 år. Även i flera andra länder diskuteras just nu sänkta åldersgränser. Diskussioner som enligt Unicef får skjuts av åldrande befolkningar och ungas stora engagemang inom klimatrörelsen.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar