Datortätheten ökar i klassrummen

Andelen elever som får tillgång till en personlig dator genom  skolan ökar. Datortätheten är som högst bland gymnasieeleverna.


Knappt sju av tio grundskoleelever har fått eller lånat en dator eller surfplatta av skolan. Det visar siffror från Skolverket.


Det är en ökning sedan 2018 då hälften av Sveriges grundskoleelever hade tillgång till en personlig dator eller surfplatta genom skolan. 


I oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin syftar till att alla barn och elever ska få den digitala kompetens de behöver som samhällsmedborgare och i arbetslivet.


För att undersöka hur väl strategin följs har SCB, på uppdrag av Skolverket, genomfört en enkätundersökning med rektorer, lärare och förskolepersonal i både grund- och gymnasieskolan.


Andelen lärare som svarar att de undervisar i en klass där samtliga elever har en egen dator eller surfplatta är lägst i förskoleklasserna. Datortätheten ökar sedan i takt med elevernas ålder.


Bland gymnasieeleverna har i stort sett samtliga elever tillgång till en personlig dator eller surfplatta genom skolan. Fyra år tidigare var andelen 90 procent.


Skolverkets undersökning visar även att det är vanligare vid kommunala skolor jämfört med fristående skolor att skolans elever har en egen personlig dator.

Text: Anna Hultberg

Fler Artiklar