Så pratar du med barn om coronaviruset

Just nu är många oroliga över coronaviruset. Det väcker många tankar, frågor och känslor inte bara hos vuxna utan också hos barn. Liv Svirsky är legitimerad psykolog och tipsar MiniBladets läsare om hur vuxna kan prata med barn om coronaviruset.

 

Lyssna och utgå från barnets ålder och frågor

Hur man som vuxen ska tala med barn om svåra saker handlar om barnets ålder. Med små barn är det klokt att utgå ifrån barnets egna frågor. En del barn är nämligen helt obekymrade över det som sker och då finns ingen anledning att ta dem ur det lugnet. Har de däremot frågor så är det bra att svara på dem på ett sätt som man tror att barnet kan förstå. Utgå då ifrån barnets språkliga utveckling och kompetens i andra avseenden och ge ditt svar på ett sätt som du tror passar just det barnet.

 

Äldre barn hör och läser ofta mer om vad som sker i samhället vilket gör att de vet vad som är på gång. Då kan det vara viktigt att du som vuxen bjuder in barnet till ett samtal om det som sker. Fråga gärna om barnet vill prata och om det har frågor. Även här är det viktigt att svara på ett sätt som du bedömer att barnet kan ta till sig. Om barnet ställer frågor vars svar du inte kan så kan du föreslå att ni tillsammans försöker ta reda på det eller att du gör det och återkommer till barnet. Undvika alltså att gissa eller hitta på, det kan underminera barnets tilltro till dig och skapa ännu mer oro.

 

Om du tror att ditt barn av något skäl döljer sin oro för dig kan det vara klokt att fråga en extra gång och vara tydlig med att du finns där om barnet vill prata, nu eller senare. Och kommer barnet till dig med sin oro så ta dig tid att lyssna och prata. Kan du inte göra det just i den stund barnet kommer så gör upp en tid – snart – då ni ska göra det.

 

Håll dig till fakta 

Hur mycket fakta man ska berätta beror också på barnets ålder. Små barn behöver sannolikt ytterst enkla fakta som framförallt ska motivera dem att tvätta sina händer, hosta i armvecket och så vidare. Det kan då funka att säga något i stil ned att ”det har kommit en helt ny bacill som heter corona och för att man ska minska risken att smitta eller smittas måste man nu tvätta händerna lite extra ofta och extra noga”.

 

I takt med barnets ökande ålder behöver de ha mer fakta så att de får hjälp att förstå situationen och inte blir skrämda i onödan. Att delge dem ovissa uppgifter eller den mest skrämmande informationen kan vara onödigt om de inte själva ställer frågor kring det för att de snappat upp det på egen hand.

 

Barn i övre tonåren har ofta full koll på vad som sker och kan ha ett stort behov av att tala med vuxna som kan guida i den information de själva tagit del av. I dagens samhälle där information sprids i många olika kanaler är det inte minst viktigt att hjälpa ungdomar att skilja mellan fakta och åsikter och att sovra i den information de tagit del av.

 

Behåll lugnet och hjälp barnet att hantera oron 

Till att börja med kan man normalisera barnets oro med att det är många som tycker att det som sker nu är lite läskigt eftersom det är ovant för de flesta av oss. I nästa steg kan man tala om att det som tur är finns människor som har som jobb att kunna de här sakerna och tala om för oss andra hur vi ska göra för att hjälpa till. Det finns vuxna som både tar ansvar och har koll och precis som alltid när man är barn behöver man inte själv ta hand om eller försöka lösa problemen utan man får hjälp av de vuxna som kan och vet mer.

 

Om man som vuxen känner sig orolig

Att visa sin oro i lagom mängd behöver inte vara dåligt, barn är ofta bra på att känna av hur deras föräldrar mår och kan bli ännu mer oroliga om de märker att föräldern ljuger eller mörkar något. Så att berätta att du har en viss oro kan vara helt ok. Men går din oro över till att bli svår att dölja eller svår för dig att hantera kan du behöva mer stöd och hjälp och då bör du söka den på ett sätt så att dina barn slipper ta del av den. Tala med andra vuxna om hur du tänker och känner och be dem om stöd. Sök råd och fakta på platser som är pålitliga men gör det utan att dina barn hör eller ser det. Är oron så stark att du tror dig behöva professionell hjälp så dra dig inte för att söka det.

 

Generellt vid oro gäller också att försöka ta pauser i oroandet då massiv oro sällan är konstruktiv. Då kan det vara klokt att istället göra aktiviteter som distraherar så att man får vila från oron en stund. Kanske ska du göra sådant just när du är med dina barn. Fysisk aktivitet är också en mycket bra strategi för att minska oro.

Liv Svirsky

 

Tips om hur man bemöter corona-oro

Liv Svirsky är legitimerad psykolog och gör en podcast som heter Barnpsykologerna. Där kan du bland annat lyssna på ett avsnitt om corona men det finns också avsnitt om hur du kan prata med barn om svåra saker och sorg. https://play.acast.com/s/barnpsykologerna

Fler Artiklar