Kvinnor lägger mer tid på barn och matlagning

Kvinnor ägnar generellt mer tid än män åt att ta hand om barnen, laga mat, städa och tvätta. Det visar ny statistik från SCB. 


Regeringen har gett Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att studera hur kvinnor och män i åldern 18-84 år använder sin tid. Fokus i studien har legat på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.


Studien visar bland annat att kvinnor lägger mer tid än män på hushållsarbete. Som hushållsarbete räknas aktiviteter som matlagning, tvättning och städning. Mönstret återfinns i samtliga ålderskategorier och oavsett inkomster. 


Männen i sin tur lägger mer tid än kvinnorna på underhållsarbete av hemmet, underhåll av fordon och att hantera hushållets ekonomi.


När det kommer till barnen lägger kvinnor generellt mer tid på saker som hygien, påklädning och nattning. Men när det kommer till läxhjälp, närvaro vid barnens aktiviteter och att läsa och leka observeras ingen skillnad mellan könen.

Tidsfördelning

I statistiken ingår även personer utan barn, vilket påverkar genomsnittstiderna.

Matlagning 

Kvinnor, 1 timme och 24 minuter /dygn

Män: Drygt 1 timme

Omsorg om de egna barnen

Kvinnor: 19 minuter/dygn

Män: 10 minuter/dygn

Hushållsekonomi

Kvinnor: 9 minuter/dygn

Män: 16 minuter/dygn

Underhåll av fordon

Kvinnor: 2 minuter/dygn

Män: 11 minuter/dygn

Källa: SCB

Läs hela SCB:s rapport En fråga om tid

Fler Artiklar