Bokstavsjakten nr 43

Bokstaven U
Vi tränar en ny bokstav varje vecka. Veckans bokstav är U och u.

Hur många U finns det i bilden?