En kvinna som håller om ett ledset barnViktigt att agera snabbt

MiniBladets barnspsykolog Liv Svirsky ger sin syn på hur vuxna ska hantera en situation där ett barn blir mobbat.

Mobbning är hemskt för den som blir utsatt och kan skapa ärr som sitter länge. Det är oerhört viktigt att de vuxna som finns runt ett barn som blir utsatt för mobbning agerar snabbt och tydligt. Ofta sker mobbning i skolan och skolor är skyldiga att ha en handlingsplan för hur de ska hantera mobbning och agera i enlighet med den planen.

Är du förälder till ett barn som blir mobbat behöver du vara väldigt tydlig mot skolan att de är ansvariga för att se till att det som pågår upphör omedelbart. Hur de ska göra ska de veta och vet de inte det är det deras uppgift att snabbt ta reda på det och agera utifrån befintlig forskning. Tyvärr kan du som förälder behöva stå på dig i kampen för ditt barn.

Många skolor arbetar även preventivt för att undvika att mobbning uppstår. Det är naturligtvis ett värdefullt arbete i sig som bör uppmuntras.

Som förälder behöver du ju också ta hand om ditt barn som redan utstått en del. Det viktigaste är att tala med ditt barn och inge hen förtroende för att du gör allt du kan för att ändra situationen och att du är en trygg person som barnet kan berätta hur det mår för. Barnet behöver sannolikt stärkas på olika sätt för att våga lita på att det inte är hen det är fel på utan att hen är helt okej som hen är. Kanske finns kompisar som kan hjälpa till att stötta barnet? Andra föräldrar som kan vara stöd för familjen? Aktiviteter där barnet trivs och kan blomma? Försök hjälpa barnet att se att även om mobbningen förekommit i en situation och det är fruktansvärt på alla sätt, säger det inget om barnet och faktiskt inte heller något om resten av världen, utan det finns andra sammanhang där barnet kommer att få komma till sin rätt och uppskattas.

Känner man någon som själv blivit mobbad men tagit sig ur det på ett bra sätt kan det vara skönt för barnet att få tala med den personen för att känna igen sig men också få hopp om att det kan lösa sig och bli bra. På samma sätt kan en del barn må bra av kunskap om hur många kända människor som blev mobbade som barn men som sedan blivit framgångsrika och uppskattade när de blivit äldre.

En del barn mår så dåligt efter att ha blivit mobbade att de behöver psykologisk hjälp. Vänd er till exempel till BUP där ni bor om så är fallet för just ditt barn. Det är dock viktigt att komma ihåg att BUP inte kan göra så mycket åt pågående mobbning, det är som sagt skolans ansvar.

Så, viktigast av allt är att mobbningen upphör och att de vuxna som är ansvariga för det sammanhang där den förekommer tar sitt fulla ansvar.

/Liv Svirsky, barnpsykolog

Fler Liv Svirsky