Måla och rita nr 17

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.