Måla och rita nr 21

Skriv ut bilden med Mino och färglägg den.