Måla och rita nr 23

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.