Måla och rita nr 18, 2017

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.