Måla och rita nr 40

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.