Måla och rita nr 40, 2016

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.