Måla och rita nr 41, 2016

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.