Måla och rita nr 42, 2016

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Sjunga och dansa!