Matilda Alborn: “Alla människor kan göra något”

" "

Matilda Alborn, som i vanliga fall arbetar som frilansare, agerade programledare under årets InnoCarnival. Vi valde att intervjua Matilda för att få ta del av hennes tankar kring evenemanget. Så här svarade hon på några av våra frågor.


Vad tycker du är det bästa med InnoCarnival?

– Det är ju ni! Vi som är så kallade “stora” och vi som har mycket mer makt i världen förstår för dåligt hur mycket ni kan och vill. De som bestämmer har många gånger tappat lekfullheten och synsättet som ni har på världen. Det är så många blockeringar och murar som man får när man blir vuxen. Så det fina är när man möter er och träffar er. Då kommer man tillbaka till det raka och ärliga som det är mycket mer av när man är ung.

– Sen när vi blir äldre blir vi förändrade och alldeles för påverkade. Jag tror att många vuxna har gått vilse. Om man skulle varit mer ärlig och rak, som unga är, skulle det bli en betydligt bättre värld.

" "


Vad skulle du säga är det viktigaste budskapet med tillställningen?

– Att alla människor kan gör något. Politikerna kommer att behöver göra förändringen, men vi kan alla vara en “InnoCarnivalare” och säga till när något är knas. Vi kan säga till när någon gör fel eller motsatt säga till någon att hen är vacker, smart och cool. Det tar jag med mig, jag behåller InnoCarnivalen i bröstet och tar med mig makten och känslan. Att alla ska kunna använda sig av makten från de här dagarna.

När vi frågar Matilda om hon vill skicka med något annat ber hon alla läsare att tänka efter kring vad just de vill använda sin makt till. Kanske till att arrangera evenemang som InnoCarnival, kanske forska eller bli arkitekt? Eller kanske något helt annat.

Text av: Massimo De Marinis, Julia Magnusson och Isaia Grollmuss Eyisi