Sjöstjärnor är mest bara ett huvud

En sjöstjärna. Foto: Pixabay

Ett huvud som använder sina läppar för att gå längs havsbottnen. Så beskrivs sjöstjärnor efter att forskare har undersökt dem närmare.  

Sjöstjärnor tillhör en grupp djur som kallas för tagghudingar. Andra tagghudingar är till exempel sjögurkor och sjöborrar. Tagghudingar lever ofta på havets botten. 

Nu har forskare undersökt sjöstjärnor för att bättre förstå hur deras kroppar fungerar. De flesta djur har nämligen kroppar som påminner om människans. Men så är det inte för sjöstjärnor och andra tagghudingar.

Därför har amerikanska forskare undersökt generna hos sjöstjärnor som lever i havet utanför USA. Gener är något som människor och djur får från sina föräldrar. Generna bestämmer hur vi ska se ut och fungera.

Forskarnas undersökning av sjöstjärnornas gener visar att de inte riktigt har någon kropp. Generna visar att sjöstjärnorna mest bara är ett huvud. 

Efter upptäckten säger en forskare att man kan se sjöstjärnor som ett huvud utan kropp som använder sina läppar för att gå längs havsbottnen. 

Det behövs fler undersökningar för att ta reda på om andra tagghudingar inte heller har en riktig kropp, men det verkar som det.

Det finns en sorts djur
som kallas för tagghudingar.
Tagghudingar är till exempel
djur som sjöstjärnor, sjöborrar och sjögurkor.

 

Nu har några forskare i USA
undersökt sjöstjärnors gener.
Gener är något som finns i allt levande.
Det är generna som bestämmer
hur vi ska se ut och fungera.

 

Forskarna märkte att sjöstjärnor
egentligen bara är ett stort huvud.
De har alltså inte en kropp
som människor har.

 

Nu undrar forskarna om andra tagghudingar
också bara mest är huvuden.
Men de behöver undersöka
andra tagghudingars gener för att veta svaret.