Veckans fördjupning: Älgar

Fördjupning om älgar

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill veta mer om vita älgar. Foto: Tage Bäck/SLU

Nu är det dags för älgjakt i Sverige. Under årets älgjakt hoppas forskare att de ska få lära sig mer om vita älgar.


I Sverige finns det väldigt många älgar. Det finns cirka 300 000 älgar i de svenska skogarna. I Sverige finns det också många människor som är jägare. Det finns faktiskt nästan lika många jägare som det finns älgar. Särskilt i norra Sverige är jakt väldigt populärt.


Jägare är människor som har gått en kurs för att bli jägare. Jägare har också vapenlicens, vilket betyder att de får använda vapen för att skjuta vilda djur. Förra året sköt jägare mer än 80 000 älgar i Sverige.


Älgjakten händer på hösten och vintern. Svenska myndigheter bestämmer hur många älgar som får skjutas varje år. Hinner jägarna skjuta det antalet innan jaktsäsongen är över tar jakten slut i förtid. Det är nämligen viktigt att det finns tillräckligt många älgar.


De flesta älgar är bruna, men det finns några få älgar som är vita. Värmland är en av de platser i Sverige som är kända för att ha vita älgar, men ingen vet hur många vita älgar det faktiskt finns. Ingen vet heller säkert varför vissa älgar är vita. Det vill forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet nu ta reda på.


Om någon av de vita älgarna skjuts under årets älgjakt vill forskarna gärna undersöka den. På så sätt kan de få reda på hur många de vita älgarna är och varför de är vita.


Men en av forskarna, Sofia Mikko, säger att jägarna inte ska skjuta vita älgar bara för att hjälpa forskarna.

– Det ska inte fällas några vita älgar bara för den här sakens skull, säger Sofia Mikko till radiokanalen Sveriges Radio P4 Västernorrland.

Veckans fördjupning: Älgar

Var finns älgar?

Älgar finns i flera länder i världen. Älgar är stora hjortdjur som lever på norra halvklotet. Det finns åtta olika sorters älgar i världen. De största älgarna finns i Nordamerika.


Älgar finns i hela Sverige, från Lappland i norr till Skåne i söder. Men det finns ett undantag. Gotland, som är en stor ö i Östersjön, har inga älgar. Älgen är den svenska skogens största djur och kallas ibland för ”skogens konung”. Älgar kan bli över två meter höga.


Det är svårt att veta exakt hur många älgar det finns i Sverige, men enligt en organisation för jägare som heter Svenska jägareförbundet finns det omkring 240 000–360 000 älgar i Sverige under sommaren. Efter älgjakten på hösten finns det färre älgar.

En älgtjur. Foto: Pixabay

Älgjakten

Älgjakten är viktig för många människor. I Sverige finns det många människor som är jägare. Det betyder att de jagar djur i naturen. Vissa jägare har det som hobby, andra har det som jobb. Djuren som jägarna skjuter blir till mat.


Det finns ungefär 300 000 människor i Sverige som är jägare. För att bli jägare måste man gå en kurs. Man måste också få lov att använda vapen.


Jägare kan jaga olika sorters djur, men det är regeringen som bestämmer vilka djur som får jagas och när. Älgjakten är på hösten och vintern och då får jägarna skjuta ett visst antal älgar. Förra året sköt jägare fler än 80 000 älgar i Sverige.

Enligt Svenska jägareförbundet finns det omkring 240 000–360 000 älgar i Sverige under sommaren. Efter älgjakten finns det färre. Foto: Svenska jägareförbundet/Madeleine Lewander

Tama älgar

Älgar är vilda djur. Det betyder att de lever i naturen. De är därför inte tama. Tama djur är djur som är vana vid oss människor. Men under historien har det funnits många människor som har velat ha tama älgar.


Den första svensken som ska ha tämjt en älg levde på 1000-talet. Hon hette Gunnel Snålla och bodde i Ångermanland i norra Sverige. Hon använde älgen för att rida på och till att dra saker.


En annan i Sveriges historia som har velat tämja älgar är Karl XI. Han var kung i Sverige på 1600-talet. Han ville skapa ett älgregemente där soldaterna skulle rida på älgar i stället för på hästar.


Tyvärr blev det inget älgregemente. Varför det inte blev något av Karl XI:s planer finns det olika förklaringar på. Vissa menar att älgarna var för snabba medan andra menar att de stora älgarna skrämde arméns hästar.

En älg drar två män i en vagn. Bilden är troligen tagen i början av 1900-talet. Foto: Okänd

Älgvandringen

Ibland flyttar älgarna på sig. Det kallas för en älgvandring. Älgarna har vandrat i tusentals år. Men det är inte alla älgar som väljer att vandra. De som gör det kallas för vandringsälgar. Vandringsälgarna vandrar på hösten och på våren. Älgarna flyttar på sig för att hitta mat och skydd.


Forskare har undersökt hur långt vandringsälgar vandrar. Det visade sig att älgar som bor i södra Sverige inte går särskilt långt. De vandrar bara några kilometer. Men älgarna i norr kan vandra många mil. Den längsta sträckan som forskarna har sett en svensk älg vandra är hela 20 mil.


Det finns ett tv-program på SVT som heter Den stora älgvandringen. I programmet kan man se älgarna vandra. SVT har nämligen satt upp en massa kameror i skogen där älgarna brukar vandra.

Vägmärket som varnar för älgar. Foto: Transportstyrelsen

I Sverige finns det många älgar.
Det finns ungefär 300 000 älgar i Sverige.
Nu har också älgjakten börjat.

 

Älgjakt är när människor jagar älgar.
Det gör man för att det inte
ska bli för många älgar i Sverige.

 

De som jagar älgar kallas jägare.
De har gått en speciell kurs
och har tillstånd att använda vapen.

 

Man får inte skjuta hur många älgar som helst.
Sverige bestämmer hur många älgar
som får skjutas varje år.

 

 

Veckans fördjupning: Älgar

Var finns älgar?

Älgar finns i många länder i världen.
Det finns åtta olika sorters älgar.
De största älgarna finns i Nordamerika.

 

I Sverige finns älgar nästan i hela landet.
Men på Gotland finns det inga älgar.
Älgar är de största djur som finns i Sverige.
Därför kallas de ibland för ”skogens konung”.

 

Älgjakten

I Sverige finns det många människor som är jägare.
Det betyder att de jagar djur i naturen.
Vissa jägare har det som jobb.
Djuren som jägarna skjuter blir till mat.

 

Det finns ungefär 300 000 människor
i Sverige som är jägare.
För att bli jägare måste man gå en kurs.
Man måste också få lov att använda vapen.

 

Tama älgar

Älgar är vilda djur.
De lever i skogen och bryr sig ofta
inte så mycket om människor.
Men det finns några älgar i historien
som har varit tama.

 

Till exempel fanns det en svensk
som tämjde en älg för 1 000 år sen.
Hon som tämjde älgen hette Gunnel Snålla.
Hon använde älgen för att rida på och till att dra saker.

 

 

Älgvandringen

Vissa älgar flyttar på sig.
Då kallas det att älgarna vandrar.
Älgarna vandar för att hitta mer mat.
Men det är inte alla älgar som vandrar.

 

Det finns ett tv-program på SVT
som heter Den stora älgvandringen.
I programmet kan man se älgarna vandra.
SVT har nämligen satt upp en massa kameror
i skogen där älgarna brukar vandra.