Uppfinningar som ska rädda världen

11: Hållbara städer och samhällen

Det elfte globala målet handlar bland annat om att rusta upp utsatta områden och att bevara natur- och kulturarv. Även att skapa grönområden som alla har tillgång till och kollektivtrafik är centralt för målet.

 

6: Rent vatten och sanitet för alla

Det sjätte globala målet handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten. En tredjedel av världens invånare lever utan den sanitet de faktiskt har rätt till och behöver, och vatten är en källa till konflikt i områden där det råder brist.

 

Malmö Stad har organiserat tävlingen och utställningen InnoCarnival, där barn och unga får visa upp innovationer som de tycker skulle gynna oss som människor. De har skapat allt från röklås för mobiltelefoner till klimatsmarta hus, och tävlar om prispengar och andra priser.

Ingrid Bogren är utvecklingspedagog på Förskoleförvaltningen. Hon har hjälpt till med en utställning som förskoleelever runt om i Malmö har varit med och skapat. 

– Många av de här modellerna bygger på en idé om att barnens röster ska bli tydliga i staden. Man är en medborgare även om man är liten, och alla har rätt att ha åsikter och tankar. Jag är imponerad av barnens tankar, att de är så öppna för att tänka utanför boxen, med en uppfinningsrikedom och kreativitet som vi vuxna kanske inte hade haft.

Är det något speciellt globalt mål du hade jobbat efter om du själv hade skapat en innovation?

– Jag skulle vilja ha en stad där det fanns plats för oss människor att vandra och vila, där människan skulle få mer natur och fler mötesplatser, svarar Ingrid.

På InnoCarnival ställer förskoleeleverna på Ärtgårdens förskola ut. De har jobbat med det elfte globala målet som handlar om hållbara städer och samhällen. De har byggt ett grönsaksland där bland annat en gyllene potatis och Zlatan finns med. 

– Vi har jobbat med grönsakslandet där vi har odlat mycket och experimenterat med olika färger, berättar Andreas på Ärtgårdens förskola. 

Han berättar också om att man undersökt vilka färger som finns i grönsakslandet, och vad som faktiskt växer där. Detta har man också utforskat via plasthandskar med vatten och grönsaker i – grönsakerna ger vattnet olika färger. En handske med rödbetor i verkar vara särskilt populär.

Anna Bergner Andersen och Karolina Jeppson jobbar vanligtvis som guider och berättar om hur vattensystemet fungerar. Även den stickade råttan Robert är med på jobbet. På InnoCarnival har de satt upp en station där man kan bygga ihop rör i olika färger för att lära sig om avloppet och vattenrening. Här kan man också tävla om ett spel genom att gissa hur mycket vatten en svensk i genomsnitt använder dagligen, och så ska man ge sitt bästa tips för att spara vatten. 

– Det bästa med mitt jobb är att jag är en miljöhjälte, säger Anna. Vi tar hand om vattnet vi har, vi renar det, och vi får bli en del av kretsloppet.

Ḱarolina är imponerad av hur väl eleverna har löst uppgiften med vattenrören.

– Man lär sig hur vi tar hand om havsvattnet, avloppsvattnet, reningsverket och hur vattnet kommer tillbaka till naturen, berättar hon.

Anton Dag jobbar på Pedagogisk Inspiration i Malmö och är en av projektledarna för InnoCarnival.

– Karnevalen är finalen på något som hänt under en längre tid, både på höstterminen och en bit in på vårterminen. Här samlar vi ihop all kraft och får se allting som har hänt. Det är så härligt!

Anton pratar om elevernas lärprocesser där de fått träffa experter utanför sina klassrum, lärt sig om hållbar utveckling och pratat om entreprenörskap. De globala målen och Agenda 2030 har varit en stor del i lärandet och eleverna har bland annat fått prova på programmering och teater.

– Man har tagit med sig de här målen tillbaka in i klassrummen och arbetat med de här frågorna, pratat både lokalt och globalt om det.

Han själv tycker att det är ett viktigt område för alla som ska lära “framtidens samhällsmedborgare” hur världen fungerar, för att vi ska ha medvetna medborgare i framtiden. Under karnevalens gång har han sett sig omkring och imponerats av stämningen och innovationerna.

– Förutom den härliga energin så har jag fått höra om några innovationer som är helt nytänkande, och saker jag aldrig har hört talas om. Vissa saker finns i grunden men man har förbättrat dem eller kombinerat dem med annan teknik, det är nytt för mig.

Text och foto av Jack Willander