Fri entré på museer lockade inte nya besökare

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är ett av Sveriges statliga museer. Foto: Staffan Waerndt.

Mellan 2016 och 2022 var det gratis för vuxna att besöka 18 av Sveriges statliga museer. Nu har Myndigheten för kulturanalys skrivit en rapport om de åren. 

En grupp människor i Sverige tycker om att gå på museum. En annan grupp människor går väldigt sällan på museum.

Det är gratis för barn och unga att besöka de statliga museerna. Mellan 2016 och 2022 var det också gratis för vuxna. Ett av målen med den fria entrén var att locka människor som inte brukar gå på museer, till exempel män, äldre personer och personer som inte har gått så många år i skolan. 

Men enligt rapporten verkar den fria entrén inte ha nått just de grupperna.

Antalet besökare ökade när det inte kostade något för vuxna, men det var framför allt besökare som redan brukar gå på museum.

Flera av museerna som hade fri entré ligger i Stockholm. Mats Granér, chef för Myndigheten för kulturanalys tycker det skulle vara bra att satsa på museer som ligger utanför Stockholm.

– I Stockholm är museideltagandet redan högt och därför är det ännu svårare att öka bredden just i den regionen säger han till SVT.

Under åren 2016 till 2022
var det gratis att gå på statliga museer.
Att ett museum är gratis betyder
att staten tar hand om det
i stället för till exempel ett företag eller en förening.

 

Myndigheten för kulturanalys
har undersökt hur människor gick på museer
under åren 2016 till 2022 när det var gratis.

 

Undersökningen visar att fler personer
gick på museum när det var gratis.
Men det var mest personer
som redan brukade gå på museum innan.

 

Myndigheten för kulturanalys föreslår
att satsa mer pengar på museer
som ligger där inte så många brukar gå på museum.
Till exempel ligger det många museer i Stockholm.
Därför kan det vara svårt att få fler
att gå på museum där eftersom så många redan gör det.