Förslag om att lärare ska anmäla elever

Många lärare är kritiska till förslaget. Bilden är en genrebild. Foto: Max Fischer/Pexels

Regeringen vill hitta fler människor som är i Sverige utan tillåtelse. Det kan leda till att lärare tvingas anmäla vissa av sina elever. Det tycker många lärare är dåligt.

I slutet av förra veckan berättade regeringen och Sverigedemokraterna att de vill ha fler kontroller för att hitta människor som är i Sverige utan tillåtelse. 

Det kallas asyl när en människa får skydd i ett land på grund av att det exempelvis är krig i hemlandet. Men alla som söker asyl blir inte godkända. 

Det beror på att svenska myndigheter kommer fram till att personerna inte behöver asyl. Då ska personerna lämna Sverige, men det gör inte alla. Vissa stannar i Sverige fastän de inte får det. Det kan finnas olika skäl till att de gör så.

Ett av regeringens förslag är att offentligt anställda ska berätta för polisen och Migrationsverket om de träffar en person som är i Sverige utan tillåtelse.

Lärare är ett exempel på offentligt anställda. Men många lärare tycker att regeringens förslag är dåligt. Lärarna vill inte behöva anmäla elever som egentligen inte har tillåtelse att vara i landet. 

SVT har intervjuat en av lärarna som ogillar förslaget. Han heter Richard Furu­kvist och är lärare på Lövgärdesskolan i Göteborg. 

– Vår relation med elever kommer att skadas så pass mycket att det inte kommer att gå att arbeta som lärare efter det, säger han. 

Även skolans rektor, Marika Andersson, är kritisk till förslaget. Hon säger att hon skulle stötta lärare som vägrar att anmäla sina elever.

– Jag kommer stå bakom min personalgrupp helt. Jag kanske inte får vara kvar som rektor då men då får det vara så, säger hon till SVT. 

Regeringens förslag ska nu utredas. Det betyder att experter ska undersöka om det är ett bra förslag. De ska även undersöka om vissa jobb inte ska behöva anmäla människor som inte får vara i landet. Ett sådant jobb skulle kunna vara lärare.

Regeringen och Sverigedemokraterna
har kommit med ett nytt förslag till en ny lag.
Det nya förslaget är att offentligt anställda
ska anmäla människor som är i Sverige olagligt.

 

Offentligt anställda är människor
som jobbar för till exempel staten eller kommunen.
Lärare arbetar för kommuner och är därför
offentligt anställda.

 

Om en lärare har en elev som är i Sverige olagligt
säger det nya förslaget att läraren ska anmäla eleven.
Men många lärare tycker att det är ett dåligt förslag.

 

En lärare säger till exempel att det kommer
göra det omöjligt för lärare att ha en god relation till sina elever.

 

Regeringen ska nu utreda förslaget.
Det betyder att regeringen ska låta en grupp experter
undersöka om förslaget kommer att bli en bra lag.
Utredningen kommer ta ungefär ett år.