Afghanska flickor utbildas i hemlighet

En skolklass i den afghanska staden Herat. Bilden är tagen innan talibanerna tog över. Foto: Shutterstock

I Afghanistan bestämmer talibanerna. På grund av talibanerna får många afghanska flickor inte gå i skolan. Men nu utbildas vissa av flickorna i hemlighet. 

Sommaren 2021 tog en grupp som kallas talibaner över i landet Afghanistan. När talibanerna började bestämma fick kvinnor och flickor i landet det mycket sämre.

Nu får flickor bara gå i skolan till sjätte klass. Efter sjätte klass får bara pojkar gå i skolan. Talibanerna låter inte heller kvinnor studera vid universitet. 

Många länder och organisationer har kritiserat talibanerna för hur de behandlar flickor och andra människor i Afghanistan. 

Enligt Förenta nationerna (FN) finns det omkring 2,5 miljoner afghanska flickor som inte får gå i skolan på grund av talibanerna. 

I Afghanistan har därför lärare börjat utbilda flickor i hemlighet. Med hjälp av video-programmet Zoom får flickorna undervisning i exempelvis engelska och datorkunskap, fastän talibanerna har förbjudit det.

Afghanistan är ett land i Mellanöstern.
I Afghanistan bestämmer en grupp
som kallas för talibaner.

 

Talibanerna tog makten i Afghanistan 2021.
Då började de ändra en massa lagar.
Många säger att det har gjort landet
väldigt orättvist.

 

Till exempel får flickor inte gå i skolan
efter sjätte klass i Afghanistan.

 

Men nu har en grupp lärare
startat en hemlig skola.
Skolan är för flickor som vill lära sig
men inte får gå i vanlig skola.

 

Lärarna har skolan via internet
på programmet Zoom.
Där får flickor lära sig till exempel
engelska och datorkunskap
fast än talibanerna har förbjudit det.