Många får sina nyheter från Tiktok

Foto: Solen Feyissa/Unsplash

Mediebarometern undersöker hur vi i Sverige använder medier. Årets undersökning visar att Tiktok växer som nyhetskälla. Särskilt unga använder Tiktok för att läsa nyheter. 

Mediebarometern är en undersökning som görs varje år i Sverige. I undersökningen frågar forskare människor hur de använder medier. 

I årets undersökning har forskarna ställt sina frågor till över sextusen människor mellan 9 och 85 år. 

Medier kan vara många olika saker. Ett medium är helt enkelt något som används för att sprida information. Det kan därför vara allt från tidningar och radio till sociala medier och tv. 

Årets undersökning visar att vi i Sverige fortsätter att använda rekordmycket medier. Förra året la varje person i genomsnitt sju timmar om dagen på olika medier.

Mediebarometern visar också att Tiktok har vuxit som nyhetskanal. I dag använder ungefär var tionde person i Sverige Tiktok för att ta del av nyheter. 

Det är särskilt vanligt bland unga människor. Bland människor mellan 15 och 24 år är det nästan hälften som tar del av nyheter på Tiktok. 

– Det är en av deras viktigaste nyhetskanaler i dag, säger medieforskaren Tobias Lindberg till SVT.

Mediebarometern är en undersökning
som undersöker hur människor använder medier.
Medier är olika sätt att få information.
Till exempel sociala medier, tidningar,
tv, och radio är medier.

 

Undersökningen visar att människor i Sverige
använder medier väldigt mycket.
Förra året la människor i Sverige
sju timmar om dagen på olika medier.

 

Undersökningen visar också att många människor
använder appen Tiktok för att få nyheter.
Ungefär en av tio personer använder Tiktok
för att ta del av nyheter.

 

Speciellt vanligt är det att unga människor
använder Tiktok för nyheter.
Nästan hälften av människorna mellan 15 och 24 år
använder Tiktok för nyheter.