Könsuppdelning skapar problem

Foto: Pixabay

När killar bara leker med killar och tjejer bara leker med tjejer ökar mobbningen. Det visar en undersökning från tre skolor.

I en ny undersökning från Gävle högskola har forskare pratat med elever och personal på tre olika mellanstadieskolor.

Både eleverna och personalen säger att det har blivit vanligare att tjejer och killar delar upp sig i olika grupper så att de inte leker tillsammans.

Enligt forskarna kan det till exempel bero på att barnen blir påverkade av samhället och av sina föräldrar och därför inte vill leka tillsammans.

Forskarna säger att det är dåligt för barnen. Det har nämligen lett till ökad mobbning på de undersökta skolorna.

En av forskarna som har gjort undersökningen heter Silvia Edling. Hon säger att könsuppdelningen gör det svårare för både tjejer och killar.
– Pojkar upplever att de inte får leka med flicksaker och flickor att de inte kan uttrycka sig som pojkar utan att det sticker ut och att de blir retade för det, säger hon till forskning.se.

Undersökningen visade också att personalen kunde mycket om hur mobbning fungerar. Men för att personalen ska kunna stoppa mobbningen säger forskarna att de måste få bättre stöd.


Fundera och diskutera

1. Varför tror du att tjejerna och killarna inte vill leka tillsammans?

2. Hur är det på din skola?  

3. Har du tips på hur man kan stoppa mobbning?

Forskare har undersökt skolor
där pojkar och flickor inte leker tillsammans.
Flickorna leker alltså för sig
och pojkarna leker för sig.

 

Forskarna säger att det är dåligt för barnen
och att det blir mer mobbning på skolorna då.

 

En av forskarna som har undersökt skolorna
heter Silvia Edling.
Silvia Edling säger att det blir jobbigt
för både flickorna och pojkarna
när de delar upp sig i grupper.

 

Silvia Edling säger att
pojkar inte känner att de får leka med flicksaker,
och att flickor inte känner
att de kan uttrycka sig som pojkar
utan att de blir retade för det.

 

 

Fundera och diskutera

1. Varför tror du att tjejerna och killarna inte vill leka tillsammans?

2. Hur är det på din skola?

3. Har du tips på hur man kan stoppa mobbning?