Humlan är hotad – men vi kan hjälpa

Jordhumlan är en av de vanligaste humlorna i Sverige. Foto: Pixabay.

Visste du att humlan är ett bi? I Sverige finns det cirka 300 olika arter av bin. Ungefär 100 av dessa arter är hotade. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa bina.

Det finns flera olika slags humlor i naturen. Men flera arter håller på att försvinna. En grupp forskare har undersökt hur vi människor kan hjälpa humlorna.
– De pollinerar grödor och vilda växter. De är helt avgörande för ekosystemen och vår överlevnad – den mat vi äter, säger forskaren Maj Rundlöf till SVT. 


Det finns olika saker som gör att humlorna har det svårt. En stor anledning är gifter som vi använder i bekämpningsmedel. I jordbruket används ibland bekämpningsmedel för att skydda växter från bland annat skadedjur. Bekämpningsmedel används också i våra egna trädgårdar ibland.


Men det är inte bara skadedjur som får i sig gifterna, även humlor och andra insekter får i sig gifterna. 


Ett annat problem är att humlorna inte hittar mat eller någonstans att bo. I Skånes odlingslandskap finns det numera främst två sorters pollinatörer kvar: jordhumlan och honungsbiet. 

– Förr fanns hundratals humlearter som delade på ansvaret att pollinera våra grödor och vilda bär i skogen, men nu är det mest jordhumlan vi ser, säger Maj Rundlöf som är en av forskarna.


Maj Rundlöf berättar för SVT att vi människor kan hjälpa humlan. Det är bra att odla svenska blommor som humlorna är vana vid och tycker om. Det är också bra att inte städa för noga i trädgården. Till sist är det bra att ha ytor där marken är bar så att humlorna kan bygga boplatser.

Fundera och diskutera

  1. Brukar du se humlor där du bor?
  2. Har du fler idéer hur vi kan hjälpa humlorna?
  3. Har du någon favoritinsekt?

Humlor och bin är viktiga för naturen.
Humlor är en art av bi.
Det finns cirka 300 arter av bin i Sverige.
Men många av bi-arterna är hotade.
Det betyder att de har svårt att klara sig.
Humlorna är arter som är hotade. 

 

Humlorna har svårt att klara sig
av flera anledningar.
Humlorna har till exempel svårt
att hitta mat och någonstans att bo. 

 

Men nu har forskare undersökt
vad vi människor kan göra
för att hjälpa humlorna. 

 

Forskarna säger att vi kan
odla svenska blommor för humlorna.
Vi kan också ha bar mark i trädgården
för där gillar humlorna att bygga bo.

 

 

Fundera och diskutera

  1. Brukar du se humlor där du bor?
  2. Har du fler idéer hur vi kan hjälpa humlorna?
  3. Har du någon favoritinsekt?