Karolinska institutet

Mobilsvajpande ger sämre fokus

Människors fokus har minskat de senaste åren.
Någon som spelar datorspel

Du kan bli smart av att spela datorspel

Forskare har gjort en studie om barn och skärmtid.