Unga har sällan kontanter

Inga kontanter i plånboken. Foto: Pixabay

Myndigheten MSB tycker att vi som bor i Sverige ska ha kontanter hemma i fall det blir problem. Men särskilt unga människor har sällan kontanter hemma. 

MSB står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB jobbar för att Sverige ska vara redo för olika problem. Problemen kan till exempel vara olyckor, naturkatastrofer eller krig.

MSB jobbar alltså med problem som kanske aldrig kommer att hända. Men om problemen ändå händer är det MSB:s jobb att se till att Sverige kan klara av problemen på ett bra sätt.

Förr i tiden använde alla människor kontanter för att köpa saker. Kontanter är sedlar och mynt. 

Men sedan kom det nya sätt att betala och nu för tiden kan människor använda till exempel kort eller telefoner för att köpa saker.

Antalet människor som har kontanter hemma har därför minskat. Men MSB och andra myndigheter vill att vi i Sverige ska ha kontanter hemma även om vi inte brukar använda dem. 

För att kunna betala med ett kort eller sin telefon behövs flera saker. En viktig sak är ström. Skulle Sverige någon gång få problem med strömavbrott blir det i så fall svårt att köpa saker. Men kontanter kan man använda även utan ström.   

Särskilt unga människor har mer sällan kontanter hemma. SVT har intervjuat några ungdomar om att MSB vill att människor har kontanter hemma i fall det blir problem. En av ungdomarna heter Emma Holmberg. 

– Det låter logiskt men det är ingenting jag går runt och tänker på, säger hon till SVT. 

Regeringen vill göra det enklare för människor att betala med kontanter. Därför håller de på att se om det kan skapas en ny lag som säger att människor alltid ska kunna köpa mat och andra livsviktiga saker för kontanter. 

Som det är i dag bestämmer nämligen affärerna själva om de vill ta emot kontanter som betalning. 

Det finns en myndighet som heter MSB.
Egentligen heter myndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Men den förkortas MSB.

 

MSB jobbar med att Sverige ska vara redo
om det blir någon typ av stort problem.
Till exempel är det MSB som ser till att
Sverige är redo om det blir en naturkatastrof eller krig.

 

MSB har sagt att vi som bor i Sverige
borde ha kontanter hemma.
Kontanter är pengar som sedlar och mynt.

 

Förr i tiden var kontanter
det enda sättet att betala för något.
Men i dag finns det många olika sätt
att betala för saker som till exempel med kort eller med telefonen.

 

Men om något skulle hända som gör
att vi inte har någon el i Sverige blir det svårt
att betala med kort eller telefon.
Därför kan det vara bra
att ha kontanter hemma även om vi inte brukar använda det.