Reporterskola

Sydsvenskan: Teckenspråk i skolan

Händer som formar ett hjärta.

Foto: Pixabay

 

Alice tycker att fler borde lära sig teckenspråk. Hon vill att teckenspråk blir ett ämne i skolan.

 

Jag tycker att man borde ha en lektion i skolan där man lär sig teckenspråk. Det är väldigt viktigt att kunna teckenspråk. Om det börjar en döv person i skolan eller på jobbet så är det viktigt att kunna kommunicera med hen genom teckenspråk.

 

För det första så kan man få vänner som är döva genom att kunna kommunicera med teckenspråk. Fler vänner är lika med fler människor att kommunicera med.

 

För det andra så kan fler personer som har nedsatt hörsel få vänner i skolan och på arbetsplatsen. 

 

Text: Alice Alexandra Reslow, Gullåkraskolan, Staffanstorp